Logo för Hyssna Solvärme AB
Vi levererar kompletta värmesystem bra för både plånbok och miljö
Hem    Solvärme    Pannor & Värmepumpar    Bilder    Kontakt   

Solfångare monterade dubbelsidigt på villa

Så fungerar en solfångaranläggning

Solen är en ändlös resurs. Varje dag strålar enorma mängder energi in i atmosfären. Med solfångare omvandlar du en del av den energin till värme och varmvatten i din fastighet. Det är en helt ren och gratis energikälla som inte kräver underhåll eller påfyllnad.

Värmer du ditt hus med el eller olja? Ett solfångarsystem kan reducera dina uppvärmningskostnader rejält. Dessutom gör du en insats för miljön och klimatet. Värmer du ditt hus med ved slipper du att elda stora delar av året. Med en ackumulatortank har du varmvatten även de dagar solen inte lyser. Vi kan också komplettera din tank med elpatron eller anpassa solvärmesystemet för att samköra med befintligt uppvärmningsystem.

Klicka för att se exempel på solfångarinstallationer.

ROT-avdrag

Installation av solfångare berättigar till ROT-avdrag. Som schablon beräknas 30% av installationen vara arbetskostnad och därmed avdragsgrundande.

Så fungerar en solfångaranläggning

I solfångaren omvandlas solens strålning till värme. En styrenhet känner av temperaturen och startar en cirkulationspump när det blir varmare i solfångaren än i botten på ackumulatortanken. Värmen transporteras ner till tanken där värmen lämnas av genom en värmeväxling i en solslinga. I tanken lagras värmen och kan användas till tappvarmvatten, radiator eller golvvärme.

Solfångaren behöver inte direkt solljus för att fungera, utan fungerar även under lätt molniga dagar.

Klicka på länkarna nedan för en förklaring av hur de olika delarna av en solfångaranläggning fungerar.

1. Solfångare
2. Ackumulatortank
3. Styrenhet
4. Drivpaket
5. Expansionskärl
6. Säkerhetsventil