Logo för Hyssna Solvärme AB
Vi levererar kompletta värmesystem bra för både plånbok och miljö
Hem    Solvärme    Pannor & Värmepumpar    Bilder    Kontakt   

Styrenhet LK 974

Styrenhet DeltaSol BS

Solfångarstyrningen är en mikroprocessorbaserad styrenhet som med hjälp av olika indata bestämmer om det finns energi i solfångarna att hämta. Indata är oftast temperaturerna i toppen och botten av ackumulatortanken samt i solfångarna.

Det finns olika styrenheter som passar olika tillämpningar. Här beskriver vi de typer vi oftast använder.

LK 974

LK 974 är en enkel och robust solfångarstyrning. Med de fyra valomkopplarna ställs styrningen in och val av vilken information som ska presenteras i displayen görs. Styrningen lämpar sig väl för de flesta installationer.

Automatiken startar solfångarna när skillnaden mellan temperaturen i solfångarna och temperaturen i botten av tanken är större än ett inställt tröskelvärde och slår av den när skillanden är mindre än tröskelvärdet.

Solentek DeltaSol

DeltaSol är en mer avancerad styrning som finns i några olika varianter med fler val och inställningsmöjligheter än LK 974. DeltaSol kan styra två olika solfångaranläggningar som har olika vinkel till solen. Den är likt LK 974 en differentialstyrning som använder temperaturdifferensen mellan botten av ackumulatortanken och solfångarna som styrparameter.