Logo för Hyssna Solvärme AB
Vi levererar kompletta värmesystem bra för både plånbok och miljö
Hem    Solvärme    Pannor & Värmepumpar    Bilder    Kontakt   

En solfångartank klar för leverans

Ackmulatortanken är värmesystemets hjärta. Tankens uppgift är att lagra värme och flera värmekällor kan kopplas till samma tank. En vanlig kombination är ved eller pellets tillsammans med solvärme och en elpatron som reserv eller temperaturgarant under sommaren.

Ackumulatortanken är fylld med vatten och dess volym avgör hur mycket energi som kan lagras. Större tank har större lagringskapacitet, men en stor tank gör också att värmesystemet blir trögt. Det tar tid att värma upp en stor volym vatten. Värmeförlusterna blir också något högre. Det är viktigt att ackumulatortanken isoleras väl.

Volymen bestäms av olika kriterier. Eldar du med en modern vedpanna ska du ha en stor tank, ofta 2-3 kubikmeter. Då blir värmeutbytet bäst och du behöver inte elda lika ofta. Så stora ackumulatorvolymer delar man ofta upp på flera tankar. Med pellets, olja eller el är det solfångarytan som avgör ackumulatortankens volym. En tumregel är 50-100 liter vatten per kvadratmeter solfångaryta. En vanlig tankvolym för en solfångaranläggning med 8-12 kvadratmeter solfångaryta är 600-900 liter.

Ackumulatortank med solfångare

För att en ackumulatortank ska kunna användas tillsammans med solfångare krävs att det går att ansluta solfångarkretsen till tanken och att energin i värmebäraren växlas över till tanken. Det finns olika lösningar som passar olika system.

Om det är ett nytt system som installeras förses ackumulatortanken från början med en solslinga. Det är kamflänsrör i koppar där solkretsens vatten passerar. Solvärmeväxlaren placeras i botten av tanken för att solfångaren alltid ska få arbeta mot den kallaste delen av tanken.

För att solfångaren ska få arbeta mot så kallt vatten som möjligt är det viktigt med bra skiktning i tanken. Skiktning innnebär att tanken är varm i toppen och kall i botten. Desto större temperaturskillnad ju bättre är det. För att åstadkomma bra skiktning är det viktigt att tappvarmvattnet först förvärms i botten av tanken, sedan eftervärms i toppen. Det betyder att det kalla friskvattnet först passerar en värmeväxlare i nedre delen av ackumulatortanken och på så sätt kyler ner botten av tanken, sedan passerar ytterligare en värmeväxlare i toppen av tanken. Det går också bra att ha en värmeväxlarslinga som går genom hela tanken.

Ett annat alternativ är att värma tanken via en extern plattvärmeväxlare. Då sker värmeväxlingen utanför tanken. Fördelen är att det blir ett mindre ingrepp i tanken, nackdelen är att skiktningen i tanken blir sämre och förlusterna potentiellt större. Det kräver också en extra cirkulationspump.